Find a helping hand 4 866 profiles for  babysitting, housekeeping, tutoring and senior care

Babysitting

Find a babysitter for your children:

 • all day, evening babysitting
 • regular, irregular babysitting, au-pair
 • taking children to afternoon activities, picking them up from kindergarten
 • taking care of a sick child
Show all babysitters

I want to become a babysitter:

Create a profile for babysitting
 • Ivana Č.
  • 33 years
  • 6+ years of experience
  • 4.00 - 15.00 €/hour
  Mám vysokú školu a aj vlastné tri deti.. :) Show the profile
 • Kristína Ž.
  • 19 years
  • 3 years of experience
  • 3.00 - 8.00 €/hour
  Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je stredoškolské s maturitou. Mám skúsenosti s deťmi aj starými ľuďmi, keďže som chodila na zdravotnícku školu a mala som prax v zdravotníckych zariadeniach a v detských... Show the profile
 • Marián B.
  • 38 years
  • without experience
  • 3.00 - 10.00 €/hour
  Vzdelanie: SZU, Bc., Ošetrovateľstvo Povolanie: sestra v DFNsP Bratislava, oddelenie chirurgia chlapci Show the profile
Show all babysitters »

Housekeeping

Find a housekeeper for household:

 • cleaning the flat, house
 • cleaning the windows, ironing, shopping
 • help with gardening, mowing
 • taking care of pets, walking the dog
Show all the helpers

I want to become a housekeeper:

Create a profile for housekeeping
 • Marián B.
  • 38 years
  • without experience
  • 3.00 - 10.00 €/hour
  Pracujem v DFNsP na oddelení chirurgia chlapci Show the profile
 • Marta K.
  • 61 years
  • 6+ years of experience
  • 3.00 - 0.00 €/hour
  Upratovala som v banke,fabrike,v domácnosti a predovšetkým hotely. Show the profile
 • Kristína Ž.
  • 19 years
  • 3 years of experience
  • 4.00 - 8.00 €/hour
  Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je stredoškolské s maturitou. Mám skúsenosti s deťmi aj starými ľuďmi, keďže som chodila na zdravotnícku školu a mala som prax v zdravotníckych zariadeniach a v detských... Show the profile
Show all the helpers »

Tutoring

Find a tutor for children or adults:

 • tutoring school subjects and hobbies
 • conversation in a foreign language
 • preparation for entrance exams, monitor
 • preparation for job interviews
Show all tutors

I want to become a tutor:

Create a profile for tutoring
 • Kristína A.
  • 23 years
  • 2 years of experience
  • 5.00 - 10.00 €/hour
  Študujem učiteľstvo biológia-geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v BA, som študentkou 1. ročníka magisterského stupňa. Mám skúsenosti s prípravou študentov na maturitu a prijímačky. Show the profile
 • Martin N.
  • 22 years
  • without experience
  • 3.00 - 10.00 €/hour
  Som študentom Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach . Študujem medziodborové štúdium v kombinácii Matematika-Chémia ešte na bakalárskom stupni. Takže ja plánujem doučovať... Show the profile
 • Denisa S.
  • 26 years
  • without experience
  • 10.00 - 20.00 €/hour
  Som študentka 3. stupňa vysokej školy prírodovedeckej fakulty (teoretická a počítačová chémia) Mám vyštudovaný odbor environmentálna chémia (Mgr.) Mám vyštudované aj dvojročné doplnkové pedagogické minimum. Show the profile
Show all tutors »

Senior care

Find a caregiver for your elderly parents:

 • senior care, help and entertainment
 • accompanying to the doctor
 • common housekeeping
 • professional care
Show all carers for seniors

I want to become a senior caregiver:

Create a profile for senior caregiving
 • Silvia M.
  • 20 years
  • 1 year of experience
  • 3.00 - 7.00 €/hour
  Práca v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb. Show the profile
 • Elena Z.
  • 22 years
  • 1 year of experience
  • 2.00 - 5.00 €/hour
  Mojím najvyšším dosiahnutým vzdelaním je SOS Stavebná v Rožňave. Vo februári 2015 som sa rozhodla urobiť si Opatrovateľský kurz , kde som ešte predtým začala pracovať v Rožňavskom zariadení pre seniorov... Show the profile
 • Marta K.
  • 61 years
  • 6+ years of experience
  • 3.00 - 0.00 €/hour
  Mám skúsenosti s opatrovaním svojich rodičov a aj staršej pani so stareckou demenciou. Show the profile
Show all carers for seniors »

How Domelia.sk works?

Find out:
 • what Domelia.sk offers
 • who can benefit from this site
 • whose service is charged
 • how to start using the site
Show all answers to questions

References

When our housekeeper has left us due to health reasons who has helped us with tidying and ironing, this website came to my mind. Although I had initial doubts, it went very smoothly. Immediately after logging I simply filtered out what I needed and where I offer a job and the website offered really relevant links. The recruitment was just a matter of few exchanged emails. In addition to the database of candidates and very good filter settings I appreciate a clear pricing policy and simple payment method. It is a website thanks to which searching for a helping hand in household is as easy as 1-2-3. Thank you :)
Darina M.


Show all references

Partners