Mag. phil. Karol D. - Nachhilfe

0
 • 38 Jahre
 • 6+ Jahre Berufserfahrung
 • 18.00 - 20.00 €/Stunde
  Wartet auf die erste Nachricht
Beherrscht Sprachen
Deutsche Sprache
Liste der Lokalitäten, wo er/sie arbeitet
Banská Bystrica, Bratislavský kraj, Senec, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Žilina
Lehrstoff Niveau
Mittelschule ; Universität
Max. Zahl der Schüler
2
Akzeptieren Haustiere
ja
Raucher
ja
Beschreibung der Erfahrung
Nemecky jazyk ovládam na materinskej úrovni - žil a pracoval som vo Viedni (10 rokov). Vyštudoval som vysokú školu v nemeckom jazyku (smery: ekonómia, politológia).

Doučujem len cez Skype.

90 Min stojí 30 eur.

Mam ukončený Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II.

Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – priamy kontakt so študentmi a skúsenosti s výučbou nemeckého jazyka ako predmet, ako aj odborných predmetov na vysokej škole (Universität Wien) v nemeckom jazyku (politologia, akademické písanie, Európska únia, manažment verejnej správy) .

Doučím všetky stupne (A1 - C2), pripravím na prijímacie skúšky, štátne jazykové skúšky, a na výkon povolania v nemeckom jazyku (nemčina pre opatrovateľov, pre čašníkov, chyžné a pod.).

V prípade potreby spravím preklad alebo tlmočenie z nemeckého jazyka do jazyka slovenského a naopak.

Pri vyučovaní využívam metodicko-didaktické princípy, ktoré sa používajú v kurzoch v Goethe Institut. Cieľom mojich hodín je rozvíjať zručnosti. Lekcie sú zamerané na účastníkov a zohľadňujú ich individualitu, záujmy a potreby jazykového vzdelávania. Lekcie pripravujú študentov, aby mohli konať jazykovo, a simulujem to v kurze. Moja výučba sa zameriava na "komunikatívne kompetencie" ako primárny vzdelávací cieľ výučby. Moji študenti sú na vyučovaní aktívni, čo môže mať za následok lepšie výsledky vzdelávania. Úlohy sú navrhnuté tak, aby žiaci interagovali napríklad vo forme hrania rolí, prostredníctvom rôznych spoločenských foriem alebo prostredníctvom úloh, ktoré žiadajú niečo vyjednávať, presvedčiť niekoho alebo informovať o niečom, čo ešte druhá osoba nevie. Žiaci sú konfrontovaní s úlohami, ktoré majú spoločné s ich životným prostredím alebo iniciujú budúce jazykové aktivity. Študenti majú možnosť objaviť „skutočné“ otázky a odpovedať na ne v cudzom jazyku.

Počas mojich hodín študenti spoznávajú rôzne obsahy tém a rozvíjajú jazykové prostriedky / formy a ich funkcie. Študenti hovoria a píšu po nemecky v situáciách, ktoré by mohli nastať mimo vyučovania a produkujú vety po nemecky v rôznych iných situáciách z bežného života. Ako učiteľ simulujem komunikačné situácie cez Skype a podporujem študentov prostredníctvom reči, pevne zavedených jazykových prejavov, intonačných vzorov atď., aby v týchto situáciách hovorili a písali.

Študenti môžu počas môjho vyučovania objaviť formy a štruktúry jazykových prostriedkov a ich pravidelnosť. Ako učiteľ sa samozrejme zameriavam na jazykové povedomie študentov. Študenti získavajú vzdelávacie stratégie. Sú to stratégie na analýzu tvarov a štruktúr, na odhalenie ich zákonnosti a na ich nezávislé formulovanie.

Všetko, čo potrebujete, je pripojenie na internet, nainštalovaný Skype a funkčný mikrofón. Webkamera nie je nutnosťou. Cvičenia a texty Vám pošlem ako prílohu vopred e-mailom, alebo priamo cez Skype, resp. v google docs. Rozhovory vedieme cez mikrofón a ak potrebujete, všetko dôležité Vám píšem do chatu alebo cez google docs.
Häufigkeit des Nachhilfeunterrichts
 • regelmäßig
 • unregelmäßig (Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen, Monitorieren)
Ort der Nachhilfe
 • in Wohnsitz des Haushalts, der Haushaltshilfe sucht
 • im Wohnort des Helfers (Anbieters der Dienstleistung)
Gibt Nachhilfe im Schulfächern
 • fremdsprache
  • Deutsche Sprache
Kalender der Arbeitserreichbarkeit
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6