Ľuboš T. - Nachhilfe

0
 • 35 Jahre
 • 6+ Jahre Berufserfahrung
 • 7.00 - 12.00 €/Stunde
  Wartet auf die erste Nachricht
Beherrscht Sprachen
Slowakisch, Tschechische Sprache, Englische Sprache, Polnische Sprache
Liste der Lokalitäten, wo er/sie arbeitet
Nitra, Žilina
Lehrstoff Niveau
Grundschule; Hauptschule; Mittelschule
Max. Zahl der Schüler
4
Akzeptieren Haustiere
ja
Raucher
nein
Beschreibung der Erfahrung
Pracujem ako učiteľ v Nitre.

Vyštudoval som vychovávateľstvo (preventívny systém) s bakalárskym titulom a taktiež som ako magister ukončil štúdium sociálnej práce so zameraním na prácu s deťmi a mládežou. Momentálne dokončujem ďalšie magisterské štúdium.
Pracoval som ako vychovávateľ, učiteľ na gymnáziu, doučovateľ, sociálny pracovník i učiteľ v materskej škôlke.
Pri práci učiteľa v špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom práca zahŕňala plnú asistenciu a ustavičný sprievod detí: prevzatie detí, kŕmenie, prebaľovanie, prezliekanie, vedenie pri presunoch, tíšenie agresívnych a iných prudkých emočných prejavov, prípravu a realizáciu programu cvičenia, celkovej výučby, vychádzok a ostatných edukačných aktivít nevyhnutných na celostný integrálny vývoj detí so špeciálnymi potrebami. Trieda mala tri až šesť detí vo veku tri až šesť rokov.

Ako dobrovoľník som viedol viaceré voľnočasové neformálne kolektívy detí a mládeže: skautský oddiel, stretká, krúžky v rozsahu nie menej ako 2664 hodín dobrovoľníckej práce.

Doučoval som školákov na prvom stupni pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Rovnako som sa venoval príprave na prijímacie skúšky na stredné školy a tiež k maturitám. Taktiež som doučoval deti s problémami s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, ako aj bipolárnou poruchou, a aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkuliou.
Häufigkeit des Nachhilfeunterrichts
 • regelmäßig
 • unregelmäßig (Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen, Monitorieren)
Ort der Nachhilfe
 • in Wohnsitz des Haushalts, der Haushaltshilfe sucht
 • im Wohnort des Helfers (Anbieters der Dienstleistung)
Gibt Nachhilfe im Schulfächern
 • Mathematik
 • Geschichte
 • Physik
 • Informatik
 • Biologie
 • Slowakische Sprache
 • fremdsprache
  • Englische Sprache
  • Lateinische Sprache
  • Polnische Sprache
Kann Pflege ausüben bei
 • Dyslexie
 • Dysgraphia
 • Dyskalkulie
 • Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen
Andere Fähigkeiten
 • bildende Kunst
 • Sport und Coaching
 • pädagogische Ausbildung, Erfahrung
Kalender der Arbeitserreichbarkeit
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6