E&M - Haushaltshilfe

0 GESELLSCHAFT
  • Jahre der Wirkung: 1
  • 4.00 - 6.00 €/Stunde
    Wartet auf die erste Nachricht
Beherrscht Sprachen
Slowakisch, Tschechische Sprache
Liste der Lokalitäten, wo er/sie arbeitet
Bratislava
Reinigt diese Räume
1-3 Zimmer-Wohnung, 4 oder mehr Zimmer-Wohnung, Haus, Hütte, Büroflächen , gemeinsame Wohnflächen, Außenräume , Soziales, Gesundheit, Bildungseinrichtungen , Sport, Erholung, Unterhaltung Anstalt, Industrieeinrichtung, andere
Údaje o firme

E&M
Beschreibung der Tätigkeit der Gesellschaft
NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

Spoločnosť Eli &Mark spol. s r.o. ponúka služby v oblasti komplexných upratovacích a čistiacich prác, a doplnkové služby upratovania.

V súčasnej dobe, keď každá spoločnosť hľadá najefektívnejšie postupy a riešenia, ponúkame možnosť prevziať činnosti, ktoré vám zbytočne odčerpávajú energiu a viažu nemalé finančné prostriedky. Sme presvedčení, že dané prostriedky a energiu viete využiť efektívnejšie k vašej hlavnej činnosti.

Máme dlhoročné skúsenosti, tím školených odborníkov,pomôcky a profesionálne prípravky, ktorými sme schopní zabezpečiť špičkovú kvalitu prác a služieb.

V prípade, že si služby ktoré ponúkame zabezpečujete vo vlastnej réžií dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na niekoľko nasledujúcich skutočností :

vysoká fluktuácia výkonného personálu
častá chorobnosť a následná potreba náhrady a platenia pracovníka na PN
potreba kontroly a riadenia výkonného personálu
potreba nákupu, skladovania a evidencie prípravkov, prac. pomôcok, techniky a OOPP
potreba školenia BOZP a sociálneho zabezpečenia
v prípade špeciálnych prác potreba zabezpečiť dodávateľsky - výberové konanie
sledovanie príslušnej legislatívy a aplikácia noriem a zmien
Všetky tieto starosti a problémy prevezmeme za vás a naviac ponúkame:

náklady porovnateľné len s výškou osobných nákladov vašich pracovníkov
možnosť prevziať vašich pracovníkov, ktorí vykonávajú uvedené práce
zabezpečenie pravidelnosti služby bez ohľadu na fluktuáciu a pracovné neschopnosti - pre vás bez starostí a zvýšených nákladov
profesionálny výkon s použitím najmodernejších prostriedkov a techniky
environmentálnu bezpečnosť
prispôsobenie služby presne vašim požiadavkám
schopnosť zabezpečenia špeciálnych prác pre vás bez starostí - len za základe vašej objednávky
Ak vás tieto skutočnosti nepresvedčili, prípadne máte už služby zabezpečované externe, budeme radi, ak nás napriek tomu oslovíte k vypracovaniu nezáväznej cenovej ponuky.

V rámci komplexného upratovacieho servisu zabezpečujeme:

Upratovanie firiem, budov, obchodných reťazcov a výrobných hál
Komplexný hygienický a dezinfekčný program
Čistenie parkovacích plôch, podzemných a nadzemných garáží
Tepovanie kobercov a čalúnení
Pranie a žehlenie bielizne
Hĺbkové vysávanie
Umývanie presklených plôch (okná, výklady, výlohy)
Čistenie žalúzií
Čistenie eskalátorov a travelátorov
Vešanie reklám vo výškach
Odpratávanie snehu
Generálne upratovanie a predkolaudačné upratovanie
Zabezpečenie spravovania objektov
Podľa požiadaviek zákazníka máme možnosť zabezpečenia aj ďalších služieb, ktoré momentálne vykonávame prostredníctvom subdodávky.

Všetky nami používané technológie a postupy práce sú založené na spĺňaní hygienických požiadaviek. Pri vykonávaní prác používame osvedčené postupy čistenia.

Pri čistení používame ekologické čistiace prostriedky s cieľom čo najmenšej záťaže životného prostredia a zachovaním vysokej kvality poskytovaných prác.
Frequenz der Hilfe
  • täglich
Bietet diese Dienstleistungen an
  • übliche Reinigung
  • Fensterreinigung
  • Instandhaltung der Küche und Küchengeräte
  • übliche Instandhaltung des Gartens (Jäten, Rechen)
  • großes Aufräumen
Kalender der Arbeitserreichbarkeit
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6