28.09.2020

IVANKA PRI DUNAJI - Hľadáme osobnú asistentku pre mladú ženu (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ HELP WITH HEART MEMBER
 • Ivanka pri Dunaji
 • 5 €/hour
IVANKA PRI DUNAJI - Hľadáme osobnú asistentku pre mladú
Job description
Hľadáme osobnú asistentku pre mladú, vzdelanú ženu, ktorá je imobilná a na neinvazívnej pľúcnej ventilácii.
Náplň práce: starostlivosť o domácnosť, varenie, podávanie jedla, pitia a liekov, hýbanie rukami a nohami a ich polohovanie. Všetky ďalšie činnosti si dohodnete s klientkou osobne.
Autobusové spojenie (autobusom 10 min od BA, bezproblémové spojenie)
Odmena: 5 eur na hodinu
Iné benefity: zabezpečený pitný režim, teplá strava, príjemné pracovné prostredie
- nutné zaučenie

- Osobná asistencia je forma pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorú štát hradí v peňažnom príspevku
- Nie je potrebný žiadny kurz, ani špeciálne vzdelanie. Je potrebné mať vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
- Osobná asistencia nemá pracovno-právny charakter a nie je tým pádom ani upravená Zákonníkom práce.
- Zmluva osobnej asistencie má charakter dohody, medzi dvoma fyzickými osobami.
- Osobnú asistenciu môže vykonávať osoba, ktorá môže byť súbežne zamestnaná, dobrovoľne nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, študent, živnostník alebo dôchodca.
- Je to príjem zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu, takže sa musí vykazovať v ročnom zúčtovaní dane, ale asistent si môže uplatniť na zníženie základu dane 60% paušálne výdavky.
- Štát za asistenta hradí zdravotné poistenie, ak nemá iný príjem. Za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie.
- Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, závisí to od potrieb užívateľa. Medzi úkony osobnej asistencie môže patriť napr. pomoc pri varení, upratovaní, nakupovaní, obliekaní, preprava, osobná hygiena a iné.
Čas, kedy klient potrebuje vašu pomoc je tiež individuálny, niekto môže potrebovať pomoc každý deň, nikomu stačí pár hodín do týždňa. Všetky tieto veci si už osobný asistent dohodne s užívateľom sám podľa jeho potrieb, ale aj voľného času osobného asistenta

Babysitting frequency
 • more than 2 visits per week
 • 1-2-visits per week
 • work on shifts
Number of seniors or disabled
1
Certificate required
no
Usual activities during caring
 • common cleaning
 • preparing and serving meals
 • ironing clothes
 • care during acute illness
 • monitoring
Required language
Slovak language
Start date
30.09.2020
Requires the following professional activities
 • positioning
They have pets
no
A smoking home
no
Edit company data
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Vrútocká 17000/8, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
http://www.omdvsr.sk
Show the number
Apply for a job ad