26.11.2021

ŽILINA - Oščadnica, hľadáme osobnú asistentku s vodičským preukazom (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ HELP WITH HEART MEMBER
 • Oščadnica
 • 4,82 €/hour
ŽILINA - Oščadnica, hľadáme osobnú asistentku s vodičským
Job description
Hľadáme osobnú asistentku, ženu, fyzicky zdatnejšiu, s vodičský preukazom na výkon osobnej asistencie počas vybraných víkendov (denné i nočné služby). Klientka je osoba s telesným znevýhodnením, na pohyb používa elektrický invalidný vozík. Potrebuje pomôcť pri bežných denných činnostiach (polohovanie, hygiena, príprava a podávanie jedla, pomoc pri nakupovaní, preprave (šoférovanie osobného motorového vozidla klientky), voľnočasové aktivity. Počas noci ide o pomoc pri polohovaní a kontrole správneho fungovania dýchacieho prístroja (nasadenie masky, dohľad). Zaškolenie bude zabezpečené.
Lokalita: Žilina alebo Oščadnica
Denná služba začína od 9 hod. do 16 hod.,; nočná služba od 20 hod. do 8 hod.
Kontakt 0948 611 170

- Osobná asistencia je forma pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorú štát hradí v peňažnom príspevku
- Nie je potrebný žiadny kurz, ani špeciálne vzdelanie. Je potrebné mať vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
- Osobná asistencia nemá pracovno-právny charakter a nie je tým pádom ani upravená Zákonníkom práce.
- Zmluva osobnej asistencie má charakter dohody, medzi dvoma fyzickými osobami.
- Osobnú asistenciu môže vykonávať osoba, ktorá môže byť súbežne zamestnaná, dobrovoľne nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, študent, živnostník, rodičia na rodičovskom príspevku, alebo dôchodca.
- Je to príjem zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu, takže sa musí vykazovať v ročnom zúčtovaní dane, ale asistent si môže uplatniť na zníženie základu dane 60% paušálne výdavky.
- Štát za asistenta hradí zdravotné poistenie, ak nemá iný príjem. Za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie.
- Hodinová odmena v hrubom je 4,82€

Babysitting frequency
 • 1-2-visits per week
 • irregular visits
Number of seniors or disabled
1
Certificate required
no
Usual activities during caring
 • common cleaning
 • preparing and serving meals
 • monitored walks
 • care during acute illness
 • monitoring
Required language
Slovak language
Start date
25.11.2021
Requires the following professional activities
 • helping with personal hygiene
 • help with dressing
 • positioning
They have pets
no
A smoking home
no
Edit company data
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Mesačná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
http://www.omdvsr.sk
Show the number
Apply for a job ad