Bc. Marianna B. - Babysitting

0
 • 26 years
 • 5 years of experience
 • 5.00 - 10.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language
List of locations where he/she works
Spišská Nová Ves
Age of children
1 - 3 years; 3 - 6 years; 6 - 10 years; 10 years and more
Maximum number of children
2
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Provides social services under Act No. 448/2008
no
Experience description
Ponúkam celodennú, poldennú aj hodinovú starostlivosť o dieťa podľa potreby. Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu - Animátor voľného času. Zrobila som si pomaturitné štúdium na Strednej pedagogickej škole - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Potom som pokračovala na Katolíckej univerzite - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Pôsobím v klube plávania Spišská Nová Ves kde som pôsobila ako reprezentantka mesta. Neskôr som robila trénerku plávania. Brigadovala som v centre voľného času. Zrobila som si kurz vodnej záchrannej služby a pracovala som ako plavčíčka na plávarni a kúpalisku. Posledná pracovná príležitosť bola v materskej škole ako učiteľ a asistent. Považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom k práci.
Frequency of babysitting
 • regularly the whole day
 • regularly in mornings
 • occasionally or irregularly
Place of babysitting
 • in the place of the household residence seeking a helper
 • at helper's place (service provider's place)
Provides the following services beside babysitting
 • serving meals
 • walks and playground supervision
 • taking kids to freetime activities and trainings
 • serving medicine
 • providing first aid
Additional skills
 • singing
 • art and crafts
 • sport and coaching
 • creative approach to children
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6