SunSet MSH Ltd., organizačná zložka - Senior and Disabled Care

0 COMPANY MEMBER
 • years of operation: 4
 • 2.00 - 3.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language, Czech language, German language
List of localities where he/she works
Slovakia
Maximum number of seniors or disabled
2
Provides social services under Act No. 448/2008
no
Údaje o firme

SunSet MSH Ltd., organizačná zložka
Description of company activity
24-hodinové opatrovanie predstavuje unikátny druh služby, kedy sa opatrovateľka stará o opatrovanú osobu priamo u nej doma, v jej prirodzenom prostredí, pričom jej je k dispozícii počas 24 hodín. Za tento čas opatrovateľka býva spolu s opatrovanou osobou a pomáha jej pri každodenných životných úkonoch.

24 hodinové opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby:1. Sebaobslužné úkony:

Pomoc pri osobnej hygiene (Sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
Stravovanie, pitný režim (Porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
Vyprázdňovanie (Sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
Obliekanie a vyzliekanie (Obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)Mobilita, motorika (Sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby


2. Úkony starostlivosti o domácnosť:

Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
Donáška jedla do domu
Umývanie riadu
Bežné upratovanie domácnosti
Obsluha domácich spotrebičov
Pranie, žehlenie
Starostlivosť o lôžko
Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti


3. Základné sociálne aktivity:

Sprievod
Na lekárske vyšetrenie
Pri vybavovaní úradných záležitostí
Pri záujmových činnostiach
Na nákup, prechádzky
Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní
Frequency of caring
 • work on shifts
Carries out the following usual activities
 • common cleaning
 • grocery shopping
 • preparing and serving meals
 • washing the laundry
 • ironing clothes
 • monitored walks
 • care during acute illness
 • monitoring
 • providing first aid
Performs the following professional activities
 • helping with personal hygiene
 • help with dressing
 • supervised walking
 • positioning
 • accompaniment to doctor's visits and to offices
 • reading out loud
 • oral administration of drugs
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6