Mária E. - Senior and Disabled Care

0
 • 19 years
 • 2 years of experience
 • 7.00 - 10.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language, German language
List of localities where he/she works
Bratislava
Maximum number of seniors or disabled
1
Tolerates pets
no
Smoker
no
Provides social services under Act No. 448/2008
no
Experience description
Vzdelanie : Stredná zdravotnícka škola v Poprade - zdravotnícky asisitent
Prax : som spôsobilá vykonávať ošetrovateľské a asistentské výkony : to zahŕňa hygienickú starostlivosť, starostlivosť o stravovanie, vyprázdňovanie chorých, obväzovú techniku, postupy dekontaminácie, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií, postupy prevencie vzniku komplikácií imobility, odber bilogogického materiálu, odber kapilárnej a venóznej krvi, podávanie injekcií pod kožu i do svalu, prvú pomoc.
Frequency of caring
 • work on shifts
Carries out the following usual activities
 • common cleaning
 • grocery shopping
 • preparing and serving meals
 • washing the laundry
 • ironing clothes
 • monitored walks
 • taking care of pets
 • care during acute illness
 • monitoring
 • providing first aid
Performs the following professional activities
 • helping with personal hygiene
 • help with dressing
 • supervised walking
 • positioning
 • accompaniment to doctor's visits and to offices
 • oral administration of drugs
Additional skills
 • art and crafts
 • sport and coaching
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6