Kamila M. - Senior and Disabled Care

 • 54 years
 • 6+ years of experience
 • 5.00 - 10.00 €/hour
Speaks
German language
List of localities where he/she works
Bratislava
Maximum number of seniors or disabled
2
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Provides social services under Act No. 448/2008
yes
Experience description
Profesionalna opatrovatelka s dlhorocnymi skusenostami doma i v zahranici by rada ponukla svoje skusenosti.Svoju profesionálnu kariéru som začala ako 28 ročná,na sociálnom odbore,kde som sa stretla ako s drogovo závislími,bezdomovcami,či inými sociálne slabšími.Pracovala som v zahranici a prišiel čas,kedy by som chcela moje skúsenosti predať tu doma,v mojej Bratislave.Presla som stovky rodín ako mladá,keď som zacinala ako opatrovateľka seniorov.Recenzie mám žiaľ len zo zahraničia.Osobne môžem poskytnúť.Na recenziách nestojí a nepadá svet..... všetko je o sympatiach a spolupráci...
Frequency of caring
 • regular visits every day
 • more than 2 visits per week
Carries out the following usual activities
 • common cleaning
 • grocery shopping
 • preparing and serving meals
 • washing the laundry
 • ironing clothes
 • monitored walks
 • taking care of pets
 • care during acute illness
 • monitoring
 • providing first aid
 • providing a car
Performs the following professional activities
 • helping with personal hygiene
 • help with dressing
 • supervised walking
 • accompaniment to doctor's visits and to offices
 • reading out loud
 • oral administration of drugs
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6