Annamaria L. - Senior and Disabled Care

0
 • 24 years
 • without experience
 • 3.50 - 5.00 €/hour
  22% response rate to messages, 7 days average response time
Speaks
English language, Polish language
List of localities where he/she works
Bratislavský kraj
Maximum number of seniors or disabled
1
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Provides social services under Act No. 448/2008
no
Experience description
V roku 2019 som vyštudovala magisterský titul zo všeobecnej psychológie na Varšavskej Univerzite . Mám prax s deťmi od 1-3 rokov , ktorú som získala počas školy na polovičnom úväzku a tiež vo Výskumnom Ústave Detskej psychológie a patopsychológie. Ako aj k deťom tak aj starším ľuďom mám vzťah, ktorý potrebujú rovnako pomoc. Každá osobnosť a potreby ľudí sú individuálne, preto aj môj prístup je ku každému jedinečný. Empatia, pochopenie, schopnosť počúvať a načúvať a zároveň flexibilita, trpezlivosť sú základné vlastnosti, ktoré pri výkone tejto práci sú nevyhnutné a viem ich ponúknuť. S láskou a obetavosťou sa dokážem starať a vzdelávať.
Frequency of caring
 • more than 2 visits per week
 • 1-2-visits per week
 • irregular visits
Carries out the following usual activities
 • common cleaning
 • grocery shopping
 • preparing and serving meals
 • washing the laundry
 • ironing clothes
 • monitored walks
 • monitoring
Performs the following professional activities
 • help with dressing
 • supervised walking
 • accompaniment to doctor's visits and to offices
 • reading out loud
Additional skills
 • art and crafts
 • sport and coaching
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6