Branislav Š. - Tutoring

0
 • 35 years
 • 6+ years of experience
 • 10.00 - 15.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language, Czech language, English language, German language
List of locations where he/she works
Košice
Curriculum level
middle school; high school; university
Max. number of pupils
2
Tolerates pets
no
Smoker
no
Experience description
Mám vyštudované bakalárske štúdium všeobecnej fyziky na UPJŠ v Košiciach a bakalárske štúdium estetiky na FF UK v Prahe. Päť rokov som pôsobil ako učiteľ informatiky na osemročnom gymnáziu v Prahe, následne som rok súkromne doučoval predmety angličtina, matematika, informatika a pôsobil som ako sprievodca cestovným ruchom v Prahe pre anglicky hovoriacich turistov. Momentálne žijem v Košiciach, kde sa súkromnému doučovaniu venujem už päť rokov; moja celková pedagogická prax je teda cca 10 rokov. Zameriavam sa predovšetkým na predmety matematika, fyzika a informatika/programovanie.
Frequency of tutoring
 • regularly
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
 • at helper's place (service provider's place)
Tutors the following subjects
 • mathematics
 • physics
 • computer science
 • foreign language
  • English language
Can give help with
 • dyscalculia
 • hyperactivity, attention deficit disorder
Additional skills
 • art and crafts
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6