Henrieta T. - Tutoring

0 MEMBER
 • 25 years
 • without experience
 • 3.00 - 5.00 €/hour
  9% response rate to messages, 5 hrs average response time
Speaks
Slovak language, English language
List of locations where he/she works
Bratislavský kraj, Bratislava, Bratislava 1 - Staré Mesto
Curriculum level
elementary school; middle school
Max. number of pupils
1
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Experience description
Študujem 1. ročník na vysokej škole, odbor špeciálna pedagogika. Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove v odbore sociálno-výchovný pracovník. Počas strednej školy som praxovala v materskej škôlke, v školskom klube detí, v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Mám pozitvny vzťah k deťom, keďže sama mám mladších súrodencov pri ich starostlivosti som doma pomáhala.
Frequency of tutoring
 • regularly
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
Tutors the following subjects
 • mathematics
 • biology
 • foreign language
 • Slovak language
 • foreign language
  • English language
Additional skills
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6