Eva B. - Tutoring

0
 • 26 years
 • 3 years of experience
 • 5.00 - 10.00 €/hour
  67% response rate to messages, 2 days average response time
Speaks
Slovak language, Czech language, English language, German language
List of locations where he/she works
Banskobystrický kraj
Curriculum level
elementary school; middle school; high school
Max. number of pupils
2
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Experience description
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie je vysokoškolské v odbore sociálna práca Mgr. Študovala som na PaSA v LC v odbore animátor voľného času. V súčasnosti pracujem ako sociálna pracovníčka v Úsmev ako dar v Banskej Bystrici
Absolvovala som školenia organizovanej IUVENTOU Komprax s následnými týždňovými pobytmi pre deti v rokoch 2013-2015. Taktiež som v súčasnosti dobrovoľníkom v OZ Návrat v BB. Zároveň som popri štúdiu opatrovala deti a doučovala anglický jazyk a iné predmety, ktoré naďalej trvá. Tiež som bola učiteľkou tanečného krúžku na ZŠ v Lovinobani. Mám absolvovaný opatrovateľky kurz.
Mám VP skupiny B a B1. Zároveň som absolvovala kurz prvej pomoci.

Referencie:
Anna O. :
- dve hodiny týždenne vedenie tanečného krúžku
- individuálna starostlivosť o trojročného chlapca
- doučovanie anglického jazyka ( 5.ročník a 6.ročník)
- individuálne hodiny klavíra pre žiaka 1.stupňa
- práca s terénnymi soc. pracovníkmi ( doučovanie žiakov, voľnočasové
aktivity)
Frequency of tutoring
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
 • at helper's place (service provider's place)
Tutors the following subjects
 • computer science
 • biology
 • Slovak language
 • foreign language
  • English language
  • German language
 • musical instrument
  • piano
  • flute
Can give help with
 • dyslexia
 • dysgraphia
 • dyscalculia
 • hyperactivity, attention deficit disorder
Additional skills
 • dancing
 • sport and coaching
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6