Nina M. - Tutoring

 • 19 years
 • 4 years of experience
 • 8.00 - 15.00 €/hour
Speaks
Slovak language, Czech language
List of locations where he/she works
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Curriculum level
elementary school; middle school
Max. number of pupils
2
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Experience description
Študujem na pedagogickej škole- odbor MŠ a vychovávateľstvo
Mám 4 roky praxe v rámci školskej praxe ale aj mimo nej s deťmi od 2-10r. v materskej škole, v školskom klube detí
Skúsenosti- vyučovanie, práca s deťmi v rámci praxe, ale aj opatrovanie, doučovanie, robenie domácich úloh s deťmi v nižšom aj staršom veku
Frequency of tutoring
 • regularly
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
Tutors the following subjects
 • mathematics
 • biology
 • Slovak language
Can give help with
 • dyslexia
 • dysgraphia
 • dyscalculia
 • hyperactivity, attention deficit disorder
Additional skills
 • dancing
 • art and crafts
 • sport and coaching
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6