Ľuboš T. - Tutoring

0
 • 35 years
 • 6+ years of experience
 • 7.00 - 12.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language, Czech language, English language, Polish language
List of locations where he/she works
Nitra, Žilina
Curriculum level
elementary school; middle school; high school
Max. number of pupils
4
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Experience description
Pracujem ako učiteľ v Nitre.

Vyštudoval som vychovávateľstvo (preventívny systém) s bakalárskym titulom a taktiež som ako magister ukončil štúdium sociálnej práce so zameraním na prácu s deťmi a mládežou. Momentálne dokončujem ďalšie magisterské štúdium.
Pracoval som ako vychovávateľ, učiteľ na gymnáziu, doučovateľ, sociálny pracovník i učiteľ v materskej škôlke.
Pri práci učiteľa v špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom práca zahŕňala plnú asistenciu a ustavičný sprievod detí: prevzatie detí, kŕmenie, prebaľovanie, prezliekanie, vedenie pri presunoch, tíšenie agresívnych a iných prudkých emočných prejavov, prípravu a realizáciu programu cvičenia, celkovej výučby, vychádzok a ostatných edukačných aktivít nevyhnutných na celostný integrálny vývoj detí so špeciálnymi potrebami. Trieda mala tri až šesť detí vo veku tri až šesť rokov.

Ako dobrovoľník som viedol viaceré voľnočasové neformálne kolektívy detí a mládeže: skautský oddiel, stretká, krúžky v rozsahu nie menej ako 2664 hodín dobrovoľníckej práce.

Doučoval som školákov na prvom stupni pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Rovnako som sa venoval príprave na prijímacie skúšky na stredné školy a tiež k maturitám. Taktiež som doučoval deti s problémami s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, ako aj bipolárnou poruchou, a aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkuliou.
Frequency of tutoring
 • regularly
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
 • at helper's place (service provider's place)
Tutors the following subjects
 • mathematics
 • history
 • physics
 • computer science
 • biology
 • Slovak language
 • foreign language
  • English language
  • Latin language
  • Polish language
Can give help with
 • dyslexia
 • dysgraphia
 • dyscalculia
 • hyperactivity, attention deficit disorder
Additional skills
 • art and crafts
 • sport and coaching
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6