Gabriel G. - Tutoring

0
 • 65 years
 • 6+ years of experience
 • 10.00 - 15.00 €/hour
  Waiting for the first message
Speaks
Slovak language, Czech language, English language, Russian language
List of locations where he/she works
Bratislavský kraj
Curriculum level
high school; university
Max. number of pupils
6
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Experience description
ROZVOJ KREATIVITY (BA) Bývalý absolvent FAMU Praha, FFUK BA, a univerzitný učiteľ vám pomôže rozpoznať a podstatne rozvinúť umelecký talent a kreativitu. Zvolená forma nášho individuálneho prístupu je vhodná pre odborné konzultácie vami vymedzenej témy, prípravu na prijímacie pohovory, ale aj pre dlhodobý rozvoj vašej tvorivosti. Jedná sa o oblasti ako filmové umenie, dokumentaristika a hraný film, žurnalistika, hlasový prejav a prirodzená gestikulácia. Produkcia a výroba reklamných klipov a reportáží. Výroba hraného, dokumentárneho a propagačného filmu vrátanej ich kritickej analýzy a vypracovávania grantov (a podobné témy). V praktickej podobe aj literárne, žurnalistické alebo reklamné žánre. Čiastkovo sa dá pracovať i v oblasti kreatívnej umeleckej tvorby, histórii umenia, alebo umeleckej kritiky. Garancia: licencovaná živnosť na umelecké profesie ako SZČO. Venujem sa aj doktorandským zadaniam v terciárnej sfére. Prvá odborná a organizačná konzultácia v Bratislave je zdarma.
Frequency of tutoring
 • regularly
 • irregularly (preparing for entrance exams, monitoring)
Place of tutoring
 • in the place of the household residence seeking a helper
 • at helper's place (service provider's place)
Tutors the following subjects
 • Slovak language
 • fine arts, painting
 • foreign language
  • English language
  • other foreign languages
Additional skills
 • art and crafts
 • teachers' training education, work experience
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6