Senior or Disabled caregivers: Blatné 1

A caregiver who takes care of a senior - grandpa, grandma, disabled or an otherwise suffering family member is fully at your disposal for assistance with nursing or palliative care at home. Choose from our list and contact a caregiver, a personal or a work assistant according to your requirements.: Blatné, only company profiles, Slovak, non-smoker

Become a caregiver See job ads
  • SunSet MSH Ltd., organizačná zložka
    • years of operation: 4
    2.00 - 3.00 €/hour COMPANY
    24-hodinové opatrovanie predstavuje unikátny druh služby, kedy sa opatrovateľka stará o opatrovanú osobu priamo u nej doma, v jej prirodzenom prostredí, pričom jej je k dispozícii počas 24 hodín. Za tento...
    (0) membership badge MEMBER