27.09.2019

Doučovanie (Martina F.)

  • Prešov
  • 7 €/hod.
Doučovanie
Popis práce
Hľadám doučovanie, resp. prípravu na vyučovanie pre syna 8 roč. ZŠ. Najlepšie študenta,študentku 2× do týždňa .

Frekvencia doučovania
pravidelne
Miesto doučovania
  • v mieste bydliska domácnosti, ktorá hľadá výpomoc
  • v mieste bydliska pomocníka (poskytovateľa služby)
Cudzí jazyk
  • anglický jazyk
Počet študentov
1
Úrovne učiva
  • ZŠ 2. stupeň
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
27.09.2019
Schopnosť poskytnúť starostlivosť pri
  • dyslexia
  • dysgrafia
  • dyskalkulia
Domáce zvieratá vlastnia
nie
Doma fajčia
nie
Reagovať na inzerát