28.04.2021

IVANKA PRI DUNAJI - Hľadáme osobnú asistentku pre mladú ženu (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ VÝPOMOC SO SRDCOM ČLEN
 • Ivanka pri Dunaji
 • 5 €/hod.
IVANKA PRI DUNAJI - Hľadáme osobnú asistentku pre mladú
Popis práce
Hľadáme osobnú asistentku pre mladú, vzdelanú ženu, ktorá je imobilná a na neinvazívnej pľúcnej ventilácii.
Náplň práce: starostlivosť o domácnosť, varenie, podávanie jedla, pitia a liekov, cvičenie rukami a nohami a ich polohovanie. Všetky ďalšie činnosti si dohodnete s klientkou osobne.
Autobusové spojenie (autobusom 10 min od BA, bezproblémové spojenie)
Odmena: 5 eur na hodinu
Iné benefity: zabezpečený pitný režim, teplá strava, príjemné pracovné prostredie
- nutné zaučenie

- Osobná asistencia je forma pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorú štát hradí v peňažnom príspevku
- Nie je potrebný žiadny kurz, ani špeciálne vzdelanie. Je potrebné mať vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
- Osobná asistencia nemá pracovno-právny charakter a nie je tým pádom ani upravená Zákonníkom práce.
- Zmluva osobnej asistencie má charakter dohody, medzi dvoma fyzickými osobami.
- Osobnú asistenciu môže vykonávať osoba, ktorá môže byť súbežne zamestnaná, dobrovoľne nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, študent, živnostník alebo dôchodca.
- Je to príjem zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu, takže sa musí vykazovať v ročnom zúčtovaní dane, ale asistent si môže uplatniť na zníženie základu dane 60% paušálne výdavky.
- Štát za asistenta hradí zdravotné poistenie, ak nemá iný príjem. Za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie.
- Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, závisí to od potrieb užívateľa. Medzi úkony osobnej asistencie môže patriť napr. pomoc pri varení, upratovaní, nakupovaní, obliekaní, preprava, osobná hygiena a iné.
Čas, kedy klient potrebuje vašu pomoc je tiež individuálny, niekto môže potrebovať pomoc každý deň, nikomu stačí pár hodín do týždňa. Všetky tieto veci si už osobný asistent dohodne s užívateľom sám podľa jeho potrieb, ale aj voľného času osobného asistenta

Frekvencia opatrovania
 • viac ako 2 návštevy za týždeň
 • 1 - 2 návštevy za týždeň
 • na turnusy
Počet seniorov, ŤZP
1
Vyžadovaný certifikát
nie
Bežné činnosti pri opatrovaní
 • bežné upratovanie
 • príprava a servírovanie jedla
 • žehlenie bielizne
 • starostlivosť pri akútnom ochorení
 • dohľad
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
28.04.2021
Požaduje tieto odborné činnosti
 • polohovanie
Domáce zvieratá vlastnia
nie
Doma fajčia
nie
Údaje o firme
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Mesačná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
http://www.omdvsr.sk
Zobraziť číslo
Reagovať na inzerát