11.02.2021

BANSKÁ BYSTRICA - (Slovenská Ľupča) hľadáme osobnú asistentku pre mladú ženu na víkendy (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ VÝPOMOC SO SRDCOM
 • Slovenská Ľupča
 • 4,18 €/hod.
BANSKÁ BYSTRICA - (Slovenská Ľupča) hľadáme osobnú asistentku
Popis práce
Hľadáme osobnú asistentku pre mladú ženu hlavne na víkendy. Pani potrebuje pomôcť s rôznymi činnosťami ako pomoc pri obliekaní, osobná hygiena, návšteva lekára, pomoc pri podávaní jedla, všetky ostatné činnosti si dohodnete už priamo s klientkou. Pani sa pohybuje na vozíku, má zdvíhacie zariadenie na presun.
Osobná asistentka s autom je výhoda.
Ak Vás táto ponuka zaujala, nechajte nám prosím Váš e-mail, kde Vám môžeme zaslať formulár na vyplnenie a zaradenie do databázy osobných asistentov.

- osobná asistencia je peňažný príspevok, ktorý štát priznáva osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá z neho poskytuje odmenu osobným asistentom
- osoba s ťažkým zdravotným postihnutím si osobných asistentov hľadá sama, alebo požiada Agentúru osobnej asistencie o sprostredkovanie kontaktu
- na vykonávanie osobnej asistencie nie je potrebná špeciálna kvalifikácia, zaučí Vás osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej budete asistovať. Jedinou podmienkou plynúcou zo zákona je vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
- Zmluva o výkone osobnej asistencie sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, preto nemá pracovno-právny charakter a nevzťahuje sa na ňu Zákonník práce. Ide o dohodu medzi dvoma fyzickými osobami,
- osobnými asistentmi môžu byť osoby v rôznych životných situáciách – zamestnaní, nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, študenti, dôchodcovia, živnostníci, a pod. https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/asistent/kto-je-osobny-asistent
- hodinová odmena 4,18€ je určená zákonom, tento príjem podlieha dani z príjmu, ale asistenti si môžu uplatniť na tento druh príjmu paušálne výdavky vo výške 60%
- za osobných asistentov hradí zdravotne poistenie štát
- za osobných asistentov, ktorí odpracujú mesačne minimálne 140 hodín, hradí štát aj dôchodkové poistenie

Frekvencia opatrovania
 • 1 - 2 návštevy za týždeň
 • nepravidelné návštevy
Počet seniorov, ŤZP
1
Vyžadovaný certifikát
nie
Bežné činnosti pri opatrovaní
 • príprava a servírovanie jedla
 • dohľad
 • poskytnutie auta
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
11.02.2021
Požaduje tieto odborné činnosti
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
 • polohovanie
 • doprevádzanie k lekárovi a na úrady
Domáce zvieratá vlastnia
áno
Doma fajčia
nie
Údaje o firme
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Mesačná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Reagovať na inzerát