13.09.2023

OPATROVATEĽ (NÁRUČ Senior & Junior)

❤ VÝPOMOC SO SRDCOM ČLEN
 • Bratislava 4 - Dúbravka
 • 1 100 € / mes.
OPATROVATEĽ
Popis práce
Komplexná opatrovateľská starostlivosť o seniorov - 53 klientov v špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov, ktorá sa vykonáva v súlade so štandardmi kvality:
1. Pomoc pri seba obslužných činnostiach prijímateľa
• úprava zovňajšku
• osobná hygiena, ranná, večerná a podľa potreby
• výmena inkontinenčných pomôcok a ošetrenie pokožky
• podávanie stravy, prípadné kŕmenie
• podávanie tekutín, sledovanie a zapisovanie pitného režimu
• Preventívne úkony vzniku dekubitov / polohovanie, vysádzanie
• Sledovanie a zapisovanie váhy, vylučovania a kontrola spánku a prítomnosti
• úprava postele
• kúpanie podľa rozpisu alebo na požiadanie
• čistenie a strihanie nechtov na rukách a nohách vždy po kúpaní a ad-hoc podľa potreby
• výmena posteľnej bielizne podľa potreby a podľa rozpisu
• príprava osobnej bielizne na pranie
• dôsledne dbať o udržiavanie klienta v čistote
• dezinfekcia lavórikov pre osobnú hygienu;
• dezinfekcia vozíkov na kúpanie
• Nevyhnutné úkony na ochranu zdravia a života v krízových situáciách – podanie prvej pomoci a privolanie RZP
• Zaznamenávania všetkých opatrovateľských úkonov do IS Cygnus v reálnom čase pod vlastným menom – kódom
• V nevyhnutnej situácii meranie životných funkcií (tlak, tep, teplota)
2. Pomoc pri odchode z izby do jedálne, kaplnky, spoločenskej miestnosti a príchode do izby, či do záhrady a zo záhrady
3. Sprievod po schodoch, či vo výťahu

Prosím, kontaktujte nás len tí, ktorí ste absolvovali 220 hodinový kurz opatrovania alebo ste študovali príslušný odbor.

Frekvencia opatrovania
 • viac ako 2 návštevy za týždeň
Počet seniorov, ŤZP
10
Vyžadovaný certifikát
áno
Bežné činnosti pri opatrovaní
 • sprievod pri prechádzke
 • starostlivosť pri akútnom ochorení
 • dohľad
 • poskytnutie prvej pomoci
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
18.09.2023
Požaduje tieto odborné činnosti
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
 • sprievod pri chôdzi
 • polohovanie
 • doprevádzanie k lekárovi a na úrady
 • predčítanie
 • tlmočenie
 • perorálne podávanie liekov
 • intravenózna aplikácia liečiv
Domáce zvieratá vlastnia
nie
Doma fajčia
nie
Údaje o firme
NÁRUČ Senior & Junior
Fedákova, 84102 Bratislava, Slovensko
http://www.cssnaruc.sk
Zobraziť číslo
Reagovať na inzerát