Maroš S. - Doučovanie

NOVÝ
 • 27 rokov
 • 2 roky praxe
 • 5.00 - 10.00 €/hod.
Ovláda jazyky
anglický jazyk
Zoznam lokalít, kde pracuje
Nitra
Úroveň učiva
vysoká škola
Max. počet žiakov
1
Akceptuje zvieratá
áno
Fajčiar
nie
Popis skúseností
Má Vaše dieťa dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, alebo máte doma hyperaktívne dieťa (ADHD) s poruchou pozornosti (ADD), prípadne inými špecifickými poruchami učenia alebo správania ?
Skúsme spoločne odhaliť v čom je Vaše dieťa výnimočné a v čom potrebuje individuálnu pomoc. Vychádzam z predpokladu, že každé dieťa má individuálne výchovno-vzdelávacie potreby. (pro-inkluzívny model)

Z dôvodu väčšieho počtu žiakov a nedostatku času sa v bežných základných školách asistenti učiteľa a špeciálni pedagógovia zameriavajú primárne na korekciu, teda doučujú vaše dieťa. Skúsme sa spoločne zamerať na reedukáciu a pomocou nej odhaliť individuálne učebné postupy vášho dieťaťa.
Rozdiel medzi korekciou a reedukáciou je v kvalite nie v kvantite, korekcia je len akási náprava a reedukácia je nadobudnutie nových učebných postupov tam kde staré nefungujú.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že porucha nie je postihnutie a teda je reparabilná, veľmi dôležitý je však včasný zásah. Čím dlhšie sa bude intervencia odkladať tým je ťažšia náprava.

Moje meno je Mgr. Maroš Stacho, mám 27 rokov, som absolventom učiteľského študíjneho programu žiakov a študentov v bežných školách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (počas štúdia zameranosť na integráciu a inklúziu žiakov a študentov so špecifickými poruchami učenia a správania) a študentom posledného ročníka kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky v odbore Poradenstvo na Univerzite Komenského v Bratislave.

Profesionálne (kariérne) 2 roky pôsobím v centre pre deti a rodiny kde sa venujem deťom so syndrómom CAN (Child Abuse and Neglect). Pravidelne sa stretávam s vyššie vymenovanými poruchami u detí a spoločne s tímom odhaľujeme a následne tieto spoločenské problémy riešime. Vypracuvávame individuálny výchovno vzdelávací plán, plán práce s dieťaťom, snažíme sa o reedukáciu v učení aj myslení, budujeme nové hodnoty.
Vychádzam z filozofie primárneho nadobudnutia pozitívneho vzťahu s dieťaťom.
Frekvencia doučovania
 • pravidelne
 • nepravidelne (príprava na prijímačky, monitor)
Miesto doučovania
 • v mieste bydliska domácnosti, ktorá hľadá výpomoc
 • v mieste bydliska pomocníka (poskytovateľa služby)
Doučuje predmety
 • cudzí jazyk
  • anglický jazyk
Vie poskytnúť starostlivosť pri
 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • hyperaktivita, poruchy pozornosti
Referencie
Referencie sa zobrazia len prihláseným používateľom:
Kalendár pracovnej dostupnosti
  Po Ut Str Št Pi So Ne
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6