Registrácia

pomocník, ktorý si chce privyrobiť
domácnosť, ktorá hľadá pomocníka
firma, ktorá ponúka služby domácnostiam alebo len hľadá nové posily
Dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu email spoločnosťou Profesia, spol. s r.o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861 na účely spravovania mojej registrácie na internetovej stránke www.domelia.sk. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlasím so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov a so Všeobecnými obchodnými podmienkami www.domelia.sk.
o novinkách na stránke Domelia.sk