Mariana M. - Senior and Disabled Care

0
 • 41 years
 • 4 years of experience
 • 5.00 - 15.00 €/hour
  56% response rate to messages, 9 hrs average response time
Speaks
Slovak language, Czech language, English language, German language
List of localities where he/she works
Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Maximum number of seniors or disabled
2
Tolerates pets
yes
Smoker
no
Provides social services under Act No. 448/2008
no
Experience description
Ponúkam 4, 8, a 24 hodinové opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby:



1. Sebaobslužné úkony:

Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)
Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby)


2. Úkony starostlivosti o domácnosť:

Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
Donáška jedla do domu
Umývanie riadu
Bežné upratovanie domácnosti
Obsluha domácich spotrebičov
Pranie, žehlenie
Starostlivosť o lôžko
Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti


3. Základné sociálne aktivity:

Sprievod
Na lekárske vyšetrenie
Pri vybavovaní úradných záležitostí
Pri záujmových činnostiach
Na nákup, prechádzky
Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní
Frequency of caring
 • regular visits every day
 • more than 2 visits per week
 • 1-2-visits per week
 • irregular visits
 • work on shifts
Carries out the following usual activities
 • common cleaning
 • grocery shopping
 • preparing and serving meals
 • washing the laundry
 • ironing clothes
 • monitored walks
 • taking care of pets
 • care during acute illness
 • monitoring
 • providing first aid
 • providing a car
Performs the following professional activities
 • help with dressing
 • supervised walking
 • positioning
 • accompaniment to doctor's visits and to offices
 • reading out loud
 • translating
 • oral administration of drugs
Additional skills
 • singing
 • sport and coaching
Availability calendar
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6