Tutors: Veľký Biel, contrabass 1

Good tutoring of school subjects and foreign languages or private lessons of musical instruments, also at home. Choose from our list and contact a tutor according to your requirements.: Veľký Biel, contrabass

Become a tutor See job ads
 • Veronika M.
  • 27 years
  • 3 years of experience
  5.00 - 15.00 €/hour
  Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je vysoká škola - odbor - aplikovaná informatika a automatizácia, čo úzko súvisí s matematikou, fyzikou, chémiou, informatikou a ostatnými predmetmi technického zamerania. Taktiež...
  (0)