10.06.2024

KOŠICE - hľadáme osobnú asistentku pre nepočujúcu ženu (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ VÝPOMOC SO SRDCOM ČLEN
  • Košice
  • 5,52 €/hod.
KOŠICE - hľadáme osobnú asistentku pre nepočujúcu ženu
Popis práce
Hľadáme osobnú asistentku pre nepočujúcu ženu v Košiciach, ktorá potrebuje pomôcť pri doprovode k lekárovi, pri prechádzke, pomoc v domácnosti. Bolo by fajn, aby asistentka vedela posunkovú reč, prípadne aby pomaly a trpezlivo artikulovala, aby ju pani rozumela. Bolo by to 1-2x do týždňa na pár hodín.
Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo s klientom a práca je veľmi flexibilná.
Ak Vás táto ponuka zaujala, nechajte nám Vaše tel. číslo a mail, ozveme sa Vám.

- Osobná asistencia je pomoc osobe so zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je to štátom vyplácaný peňažný príspevok.

- Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, závisí to od potrieb klienta. Medzi úkony osobnej asistencie môže patriť napr.: pomoc pri varení, upratovaní, nakupovaní, obliekaní, osobná hygiena, podávanie jedla, premiestňovanie, sprievod pri voľnočasových aktivitách a iné.

- Čas, kedy klient potrebuje vašu pomoc je individuálny, niekto môže potrebovať pomoc každý deň, nikomu stačí pár hodín do týždňa. Všetky podmienky si osobný asistent dohodne s klientom podľa jeho potrieb, ale aj voľného času osobného asistenta a tiež lokality.

- Nie je potrebný žiadny kurz, ani špeciálne vzdelanie. Je potrebné mať vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

- Osobná asistencia nemá pracovnoprávny charakter, nie je upravená Zákonníkom práce SR, nie je to pracovný pomer

- Zmluva o výkone osobnej asistencie je dohoda medzi dvoma fyzickými osobami, je to občianskoprávny vzťah

- Osobnú asistenciu môže vykonávať osoba, ktorá môže byť súbežne zamestnaná, dobrovoľne nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, študent, živnostník, rodičia na rodičovskom príspevku, alebo dôchodca

- osobný asistent/asistentka musí byť registrovaná na daňovom úrade SR, úrad pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ)

- Odmena z asistencie je zdaniteľný príjem, preto má asistent/ka povinnosť raz ročne podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Na zníženie základu dane je možné si uplatniť 60% paušálne výdavky.

- Štátom stanovená hodinová odmena je 5,52€

- Štát za asistenta/asistentku hradí zdravotné poistenie, ak nemá iný príjem. Za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.
S pozdravom

Lucia Mrkvicová, Jozef Blažek
Belasý motýľ o.z.
Agentúra osobnej asistencie
www.osobnaasistencia.sk
Mesačná 12, 821 02 Bratislava
0948 529 976
0948 490 420
www.omdvsr.sk, www.belasymotyl.sk
facebook: OMD v SR
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2624340950/1100
IČO: 00624802
www.omdvsr.sk

Frekvencia opatrovania
  • 1 - 2 návštevy za týždeň
Počet seniorov, ŤZP
1
Vyžadovaný certifikát
nie
Bežné činnosti pri opatrovaní
  • bežné upratovanie
  • drobné nákupy
  • sprievod pri prechádzke
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
07.06.2024
Požaduje tieto odborné činnosti
  • doprevádzanie k lekárovi a na úrady
Domáce zvieratá vlastnia
nie
Doma fajčia
nie
Údaje o firme
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Mesačná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
http://www.omdvsr.sk
Zobraziť číslo
Reagovať na inzerát