11.09.2023

BANSKÁ BYSTRICA - hľadáme osobnú asistentku (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie)

❤ VÝPOMOC SO SRDCOM ČLEN
  • Banská Bystrica
  • 5,52 €/hod.
BANSKÁ BYSTRICA - hľadáme osobnú asistentku
Popis práce
Hľadáme osobnú asistentku pre pani v Banskej Bystrici na 4 hodiny denne ( 2 ráno a 2 večer). Osobnú asistenciu potrebuje pani hlavne na osobnú hygienu, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla a iné.
Ak Vás táto ponuka zaujala, nechajte nám na Vás. tel. číslo a mail, ozveme sa Vám.
- Osobná asistencia je pomoc osobe so zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je to štátom vyplácaný peňažný príspevok.

- Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, závisí to od potrieb klienta. Medzi úkony osobnej asistencie môže patriť napr.: pomoc pri varení, upratovaní, nakupovaní, obliekaní, osobná hygiena, podávanie jedla, premiestňovanie, sprievod pri voľnočasových aktivitách a iné.

- Čas, kedy klient potrebuje vašu pomoc je individuálny, niekto môže potrebovať pomoc každý deň, nikomu stačí pár hodín do týždňa. Všetky podmienky si osobný asistent dohodne s klientom podľa jeho potrieb, ale aj voľného času osobného asistenta a tiež lokality.

- Nie je potrebný žiadny kurz, ani špeciálne vzdelanie. Je potrebné mať vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

- Osobná asistencia nemá pracovnoprávny charakter, nie je upravená Zákonníkom práce SR, nie je to pracovný pomer

- Zmluva o výkone osobnej asistencie je dohoda medzi dvoma fyzickými osobami, je to občianskoprávny vzťah

- Osobnú asistenciu môže vykonávať osoba, ktorá môže byť súbežne zamestnaná, dobrovoľne nezamestnaná, evidovaná na úrade práce, študent, živnostník, rodičia na rodičovskom príspevku, alebo dôchodca

- osobný asistent/asistentka musí byť registrovaná na daňovom úrade SR, úrad pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ)

- Odmena z asistencie je zdaniteľný príjem, preto má asistent/ka povinnosť raz ročne podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Na zníženie základu dane je možné si uplatniť 60% paušálne výdavky.

- Štátom stanovená hodinová odmena je 5,52€

- Štát za asistenta/asistentku hradí zdravotné poistenie, ak nemá iný príjem. Za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.
S pozdravom

Lucia Mrkvicová, Jozef Blažek
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie
www.osobnaasistencia.sk
Mesačná 12, 821 02 Bratislava
0948 529 976
0948 490 420
www.omdvsr.sk, www.belasymotyl.sk
facebook: OMD v SR
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2624340950/1100
IČO: 00624802
www.omdvsr.sk

Frekvencia opatrovania
  • pravidelné návštevy každý deň
Počet seniorov, ŤZP
1
Vyžadovaný certifikát
nie
Bežné činnosti pri opatrovaní
  • príprava a servírovanie jedla
  • dohľad
Požadovaný jazyk
slovenský jazyk
Termín nástupu
09.09.2023
Požaduje tieto odborné činnosti
  • pomoc pri osobnej hygiene
  • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
Domáce zvieratá vlastnia
nie
Doma fajčia
nie
Údaje o firme
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Mesačná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
http://www.omdvsr.sk
Zobraziť číslo
Reagovať na inzerát