Mária J. - Doučovanie

0
 • 39 rokov
 • 6+ rokov praxe
 • 10.00 - 15.00 €/hod.
  Odpovedá na 58% správ, priemerne do 3 dní
Ovláda jazyky
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
Zoznam lokalít, kde pracuje
Bratislavský kraj
Úroveň učiva
ZŠ 1. stupeň; ZŠ 2. stupeň ; stredná škola
Max. počet žiakov
3
Akceptuje zvieratá
áno
Fajčiar
nie
Popis skúseností
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo,
Špeciálna pedagogika,
Osobná asistencia deťom s mentálnym/ telesným hendikepom, imobilným klientom, deťom so ŠVVP, skúsenosti s aspergerom, autizmom, muskulárnou dystrofiou, ADHD,
Opatrovateľstvo, venčenie, starostlivosť o zvieratá,
Sprevádzanie detí s hendikepom, vzájomná spolupráca a komunikácia s rodičmi, zdravé hranice, bezpečnosť,
Sprevádzanie do/ zo školy, na krúžky, k lekárovi, na súťaže, výlety, dovolenku, liečebné pobyty, školu v prírode,
Niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním a doučovaním detí so ŠVVP (MŠ, ZŠ, SŠ), detí s iným materinským jazykom, detí rôzneho veku,
Pracovné listy, projekty, podpora aktivity, tvorivosti, zdravého sebavedomia a sebadôvery,
rozvíjanie talentov, podpora samostatnosti, dohľad, príprava na skúšky, diktáty, a pod.,
Vedenie k schopnosti pracovať samostatne, podpora spolupráce v tíme, zodpovednosť, usilovnosť, motivácia, úprimnosť, dôvera, schopnosť oceniť druhých,
Arteterapia, výtvarná, hudobná, dramatická výchova, podpora pohybovej a športovej aktivity, čítanie s porozumením,
Anglický jazyk, Indonézsky jazyk, základy posunkového jazyka,
Vedenie k úcte a rešpektu, vzťah k hodnotám, slušnosť, radosť, zdravý vzťah k sebe samému a k druhému, schopnosť verbalizovať vlastné prežívanie,
Vzťah k prírode, zvieratám, zdravému životnému štýlu, ekologické zmýšľanie, zdravá aktivita, schopnosť relaxovať, zdravé stravovanie, organizácia dňa a poriadok, rozumné využitie času, zmysluplnosť.
Frekvencia doučovania
 • pravidelne
 • nepravidelne (príprava na prijímačky, monitor)
Miesto doučovania
 • v mieste bydliska domácnosti, ktorá hľadá výpomoc
 • v mieste bydliska pomocníka (poskytovateľa služby)
Doučuje predmety
 • matematika
 • dejepis
 • biológia
 • geografia
 • slovenský jazyk
 • výtvarné umenie, maľba
 • cudzí jazyk
  • anglický jazyk
  • český jazyk
  • iné cudzie jazyky
 • hudobný nástroj
  • flauta
  • gitara
Vie poskytnúť starostlivosť pri
 • dyslexia
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • hyperaktivita, poruchy pozornosti
Pridané zručnosti
 • spev
 • tanec
 • výtvarné umenie
 • šport a trénovanie
 • pedagogické vzdelanie, prax
Kalendár pracovnej dostupnosti
  Po Ut Str Št Pi So Ne
6 - 10
10 - 14
14 - 18
18 - 22
22 - 6