Privyrábate si na Domelii? Kedy musíte zaplatiť daň?

Privyrábate si na portáli Domelia.sk? Určite vás zaujíma, či vám z takýchto príjmov vyplýva povinnosť platiť daň. Odpovie vám odborníčka na dane a odvody.

Ste mamička či otecko na rodičovskej, študentka, nezamestnaný či na dôchodku a zarábate si na Domelii? Alebo ste zamestnaný, no popri práci si chcete privyrobiť nejaké to euro naviac, a tak poskytujete pomoc v domácnosti na Domelia.sk? Či už sa zameriavate na upratovanie, doučovanieopatrovanie detí či seniorov, iste vám už napadlo, či vám z takýchto príjmov vyplýva povinnosť platiť daň, alebo či si dokonca musíte založiť živnosť. Rozlúčte sa s pochybnosťami a nezodpovedanými otázkami. Odborníčka na dane a odvody Jarka Lukačovičová vám v tomto článku prezradí, ako je to s privyrábaním cez portáli Domelia.sk.

SOM ŠTUDENT/KA

Privyrábam si babysittingom, opatrovaním seniorov, doučovaním alebo upratovaním v domácnosti. Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

Túto otázku môžeme rozdeliť na dve podtémy. Jedna sa týka povinnosti podať po skončení zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z príjmov a druhá následne, či aj napriek povinnosti podať daňové priznanie, vznikne aj povinnosť uhradiť daň z príjmov.

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, (bez ohľadu na to či je študent, zamestnanec, dôchodca alebo živnostník) ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Pre rok 2015 to je suma príjmov vyššia ako 1901,67 eur/rok. Čiže, ak študent dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie.

Druhá podtéma zodpovie odpoveď na otázku, či je aj pri povinnosti podať daňové priznanie povinný platiť daň. Každý daňovník má po splnení podmienok nárok na tzv. nezdaniteľnú časť základu dane. V praktickom vysvetlení je to čiastka, na ktorú mu štát nesiahne, čo sa týka daní. O túto čiastku (pre rok 2015 = 3803,33 eur) je možné si znížiť základ dane. To znamená rozdiel príjmov a výdavkov, alebo iba samotné príjmy – ak k nim daňovník nemá žiadne výdavky.

V našom prípade platí, že študent, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie, ale povinnosť platiť daň z príjmov mu vznikne až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.

SOM DÔCHODCA/DÔCHODKYŇA

Privyrábam si babysittingom, opatrovaním seniorov, doučovaním alebo upratovaním v domácnosti. Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

Tu je situácia veľmi podobná ako v prípade študentov. Povinnosť podať daňové priznanie má aj dôchodca, ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Čiže ak dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur.

O tom, či má dôchodca nárok si v daňovom priznaní odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, rozhoduje fakt, či sa stal dôchodcom počas roka alebo ním už bol k 1.1.

Ak bol starobným dôchodcom k 1.1. daného roka, z nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur) si odpočíta výšku vyplatených dôchodkov. Uplatniť si môže len rozdiel alebo nič, ak je výška vyplatených dôchodkov vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane.
Ak sa stal dôchodcom počas roka, môže si uplatniť celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur).

V našom prípade platí, že dôchodca, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie. Dôchodca, ktorý ním bol už k 1.1. daného roka, platí daň  z celého príjmu, ktorý dosiahol – teda ak jeho dôchodok vyšší ako 3803,33 eur/rok.

Dôchodca, ktorý sa ním stal počas roka, platí daň až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.

SOM MAMIČKA/OTECKO NA MATERSKEJ

Privyrábam si babysittingom, opatrovaním seniorov, doučovaním alebo upratovaním v domácnosti. Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

Mamička na materskej dovolenke je poberateľka dávky materské z nemocenského poistenia. To znamená, že ak nechce prísť o materské, nemôže mať príjem, ktorý jej zakladá vznik nemocenského poistenia. Nemôže teda pracovať ani na základe pracovného pomeru ,ani na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Obidva spôsoby totiž zakladajú vznik nemocenského poistenia.

Mamička však môže využiť možnosť privyrobiť si – na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva…), pretože tieto nezakladajú vznik nemocenského poistenia. Navyše, takýto príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje podľa § 8 medzi tzv. ostatné príjmy, a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane.

Ak si mamička na materskej občasne privyrobí strážením detí a zarobí si napríklad 1200 eur (ide teda o príležitostný príjem), túto sumu si môže oslobodiť o 500 eur. Rozdiel – 700 eur, uvádza do daňového priznania a platí z neho daň z príjmov iba v prípade, ak má súhrn celkových príjmov za daný rok vyšší ako 3803,33 eur. Ak je toto jej jediný vlastný príjem za daný rok, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane a daň neplatí.

SOM ZAMESTNANÁ/Ý

Privyrábam si babysittingom, opatrovaním seniorov, doučovaním alebo upratovaním v domácnosti. Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

Pokiaľ takto zamestnaný daňovník nechce pracovať na základe Zákonníka práce, alebo si založiť živnosť či obchodnú spoločnosť, môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva…). Tento príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje medzi príjmy podľa § 8, tzv. ostatné príjmy a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane. Takto dosiahnuté príjmy uvedené v daňovom priznaní po oslobodení o 500 eur vstupujú daňovníkovi do ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

SOM NEZAMESTNANÁ/Ý

Privyrábam si babysittingom, opatrovaním seniorov, doučovaním alebo upratovaním v domácnosti. Musím z tohto zárobku odviesť daň? Aká povinnosť mi zo zákona vyplýva?

Nezamestnaný, evidovaný na úrade práce v evidencii nezamestnaných, si môže každý mesiac privyrobiť do výšky 75% životného minima bez toho, aby prišiel o dávku v nezamestnanosti alebo bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Môže si tak privyrobiť na základe pracovného pomeru alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom musí doniesť po skončení kalendárneho mesiaca potvrdenie o príjme. Nezamestnaný tiež môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka a využiť oslobodenie príjmu do výšky 500 eur/rok.

Oplatí sa mi založiť si živnosť, ak si privyrábam na Domelii? Ak áno, kedy a za akých podmienok?

Živnosť sa oplatí z titulu privyrobenia iba v prípade, že nezakladá vznik povinného nemocenského poistenia. To znamená, že príjem zo živnosti je do hranice príjmov, od ktorej sa platia odvody do Sociálnej poisťovne – za rok 2014 je to suma 4 944 eur/rok.

 Ak sa rozhodnem založiť si živnosť, aký proces ma čaká?

Zájsť na obvodný úrad na jednotné kontaktné miesto a tam vyplniť tlačivo, požiadať o výpis z registra trestov a do týždňa si prísť vyzdvihnúť oprávnenie na živnostenské podnikanie, alebo tento proces zadať spoločnosti, ktorá sa na zakladanie živností špecializuje. V žiadosti je možné uviesť, či má obvodný úrad túto skutočnosť nahlásiť aj daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Povinnosť registrácie v Sociálnej poisťovni vznikne až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov.

Chcete sa vždy radšej poistiť  a mať vaše povinnosti a práva kryté zmluvou? Stiahnite si vzor zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka: Vzorová zmluva o dielo

IMG_1683-e1429527909254

 

Jaroslava Lukačovičová

Už roky sa venuje boju s byrokratickými nezmyslami. O ich odstránenie sa aktívne snaží z pozície poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a tiež ako prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Poskytuje ekonomické a daňové poradenstvo, jej srdcovou záležitosťou je téma vytvorenia lepších podmienok pre skĺbenie pracovného a rodičovského života. Venuje sa jej aj ako podpredsedníčka Platformy žien Slovenska.

Eva Sulovcová
Copywriterka z marketingového oddelenia spoločnosti Profesia. Zbožňuje kreatívne písanie, na Domelia blogu sa snaží radiť všetkým rodičom aj nerodičom.