Preskočiť na obsah

Stali ste sa obeťou trestného činu? Vieme kde vám poskytnú potrebné informácie a pomoc

Stali ste sa obeťou trestného činu - Vieme kde vám poskytnú potrebné informácie a pomoc - Blog - Domelia.sk

Hľadáte informácie alebo pomoc? Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a je zameraný na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.

Úloha projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Hlavnou úlohou projektu je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii rezortu vnútra v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme Informačných kancelárií pre obete (kontaktných bodov).

Preventívne aktivity boli v úvode (od roku 2017) zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Obetiam trestných činov je na kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora.

Celkovo je zriadených osem kontaktných bodov, v každom kraji jeden:

  • Informačná kancelária pre obete B. Bystrica, Štefánikovo nábr. 7, 974 01 B. Bystrica
  • Informačná kancelária pre obete Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
  • Informačná kancelária pre obete Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
  • Informačná kancelária pre obete Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
  • Informačná kancelária pre obete Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
  • Informačná kancelária pre obete Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  • Informačná kancelária pre obete Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Viac informácií na: https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam alebo na FB Prevencia kriminality.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Efektívna verejné správa - Blog - Domelia.sk Europska únia - Blog - Domelia.sk

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *