Odborníčka na dane: Rodiny by pri využití služieb opatrovateľky mali uzatvoriť zmluvu

Mnohé rodiny, ktoré využívajú služby Domelie, sa pýtajú, ako je možné legálne zamestnať babysitterku, doučovateľa, opatrovateľa seniorov či pani na domáce práce. V tomto prípade je odpoveď jednoduchá: mali by ste s nimi uzatvoriť zmluvu.

Keďže rodina nie je zamestnávateľ v pravom slova zmysle, teda ani fyzická ani právnická osoba, jediný legálny spôsob, ako opatrovateľovi uhradiť odmenu, je na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka. Môže to byť buď mandátna zmluva, príkazná zmluva alebo inak nepomenovaná zmluva, no vždy za podmienky uzatvorenia podľa Občianskeho zákonníka.

Oveľa jednoduchšia je situácia, ak má opatrovateľ na predmetnú činnosť živnostenské oprávnenie a vie rodine poskytnuté služby fakturovať. Taktiež môže byť konateľom alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá dohodnuté služby rodine poskytne a následne vyfakturuje.

Aké povinnosti rodine prinesie zamestnávanie na zmluvu?
Niektorá fyzická osoba z rodiny uzatvorí s opatrovateľom vyššie uvedenú zmluvu. Je dobré, ak mu je dohodnutá odmena za prácu vyplácaná čo najprehľadnejšie. Ideálne bankovým prevodom. Ak to nie je možné, babysitter, opatrovateľ alebo doučovateľ by mal podpísať príjem odmeny cez pokladničný doklad, prípadne iným spôsobom písomne deklarovať prevzatie odmeny.

Čo sa týka daní a odvodov, poskytovateľ služieb na Domelii má na základe uzatvorenej zmluvy povinnosť priznania príjmu, takisto aj úhradu odvodov a daní s ním spojených. Takýto príjem si vie oslobodiť od dane vo výške 500 eur/rok. Podrobné podmienky oslobodenia si príjmov sme vám prezradili v predchádzajúcom článku.
V prípade, ak sú poskytnuté služby rodine fakturované či už od živnostníka alebo od obchodnej spoločnosti, jedinou povinnosťou rodiny je uhradiť fakturovanú odmenu.

Aké výhody rodine prinesie zamestnávanie babysitterky na zmluvu?
Rodina si bude istá, že má legálnym spôsobom vysporiadaný nákup služieb a nepodporuje šedú ekonomiku tejto krajiny. V prípade krížovej kontroly príjmov opatrovateľa vie prostredníctvom bankového výpisu alebo pokladničného dokladu preukázať úhradu za poskytnuté služby.

Hrozia pokuty, ak rodiny nepôjdu pri zamestnávaní legálnou cestou?
Pokuty nehrozia rodine, ale skôr samotnému opatrovateľovi. Ten sa vystavuje riziku podozrenia a obvinenia z neoprávneného podnikania a krátenia dane na základe zamlčovania príjmov. Samotná legalizácia poskytovaných služieb je na jeho zodpovednosti, rodina by sa mala snažiť mať to vyriešené transparentne, lebo len takýmito krokmi môžeme zabrániť úniku finančných prostriedkov v ekonomike SR.

Rozhodli ste sa riadiť radami odborníčky na dane? Môžete použiť našu vzorovú zmluvu.

Jaroslava Lukačovičová
IMG_1683-e1429527909254
Už roky sa venuje boju s byrokratickými nezmyslami. O ich odstránenie sa aktívne snaží z pozície poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a tiež ako prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.
Poskytuje ekonomické a daňové poradenstvo, jej srdcovou záležitosťou je téma vytvorenia lepších podmienok pre skĺbenie pracovného a rodičovského života. Venuje sa jej aj ako podpredsedníčka Platformy žien Slovenska.

Eva Sulovcová
Copywriterka z marketingového oddelenia spoločnosti Profesia. Zbožňuje kreatívne písanie, na Domelia blogu sa snaží radiť všetkým rodičom aj nerodičom.